Quán ăn Trường Long – Trường Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 75H3+5P2, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 758 58 50
Trang web
Tọa độ 112.778.823, 1.061.542.606

 


Địa chỉ Quán ăn Trường Long ở đâu?

75H3+5P2, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Trường Long như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn Trường Long là: Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00]

Quán ăn Trường Long có website không?

Địa chỉ trang web của Quán ăn Trường Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lục Thạch - Quán ăn & Homestay - An Ninh Đông