Quán Ăn Xôi Chả Mực Minh Hòa – P. Bạch Đằng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 Thương Mại, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 642 27 63
Trang web
Tọa độ 209.513.619, 1.070.784.156

 


Địa chỉ Quán Ăn Xôi Chả Mực Minh Hòa ở đâu?

38 Thương Mại, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Xôi Chả Mực Minh Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Xôi Chả Mực Minh Hòa là: Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-11:00]

Quán Ăn Xôi Chả Mực Minh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Xôi Chả Mực Minh Hòa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng THANH HƯỜNG - TT. Bình Dương