Quán Ba Lau – Quang Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27A Hàng Đồng, Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 094 444 38 48
Trang web
Tọa độ 204.292.251, 1.061.760.666

 


Địa chỉ Quán Ba Lau ở đâu?

27A Hàng Đồng, Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ba Lau như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ba Lau là: Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30]

Quán Ba Lau có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ba Lau là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm tấm Bà Bảy - An Hoà