Quán Bờ Kè Làng Biển – Vĩnh Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9c Phạm Văn Đồng, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3545 288
Trang web
Tọa độ 122.695.446, 10.920.559.209.999.900

 


Địa chỉ Quán Bờ Kè Làng Biển ở đâu?

9c Phạm Văn Đồng, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bờ Kè Làng Biển như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Bờ Kè Làng Biển là: Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00], Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00]

Quán Bờ Kè Làng Biển có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Bờ Kè Làng Biển là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hải Sản Huệ Hưởng - P. Thanh Bình