Quán Bò Né – Tuy Hòa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 098 462 27 00
Trang web https://www.facebook.com/bone3ngonphuyen/photos/a.875350965924842.1073741829.840902289369710/888692977923974/?type=1&theater
Tọa độ 13.089.198.999.999.900, 10.930.980.679.999.900

 


Địa chỉ Quán Bò Né ở đâu?

Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bò Né như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Bò Né là: Thứ Bảy:[06:00-10:30], Chủ Nhật:[06:00-10:30], Thứ Hai:[06:00-10:30], Thứ Ba:[06:00-10:30], Thứ Tư:[06:00-10:30], Thứ Năm:[06:00-10:30], Thứ Sáu:[06:00-10:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Ngon Hùng Nhất Ly - Phường 1