Quán Cá Gầm Cầu. – Cầu Việt Trì

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7CXV+GVV, Cầu, Cầu Việt Trì, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 093 739 89 99
Trang web
Tọa độ 21.298.866.999.999.900, 10.544.465.679.999.900

 


Địa chỉ Quán Cá Gầm Cầu. ở đâu?

7CXV+GVV, Cầu, Cầu Việt Trì, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cá Gầm Cầu. như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cá Gầm Cầu. là: Chủ Nhật:[08:00-21:01], Thứ Hai:[08:00-21:01], Thứ Ba:[08:00-21:01], Thứ Tư:[08:00-21:01], Thứ Năm:[08:00-21:01], Thứ Sáu:[08:00-21:01], Thứ Bảy:[08:00-21:01]

Quán Cá Gầm Cầu. có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cá Gầm Cầu. là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Phi Sơn - khối 13