Quán Cá Ngừ TRÂM ANH – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38X8+8W7, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 091 401 54 39
Trang web
Tọa độ 130.982.813, 10.931.729.229.999.900

 


Địa chỉ Quán Cá Ngừ TRÂM ANH ở đâu?

38X8+8W7, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cá Ngừ TRÂM ANH như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cá Ngừ TRÂM ANH là: Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00], Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00]

Quán Cá Ngừ TRÂM ANH có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cá Ngừ TRÂM ANH là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Vườn Dừa Long Thọ - Long Thọ