Quán Cà Phê Khánh Tường – Vạn Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13 Đ. Nguyễn Hồng Sơn, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3891 113
Trang web
Tọa độ 122.556.361, 1.091.908.285

 


Địa chỉ Quán Cà Phê Khánh Tường ở đâu?

13 Đ. Nguyễn Hồng Sơn, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cà Phê Khánh Tường như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cà Phê Khánh Tường là:

Quán Cà Phê Khánh Tường có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cà Phê Khánh Tường là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Rainy Coffee Pizza BN - Đại Phúc