Quán Cà Phê Trang – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 128, Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Ninh Kiều, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3766 729
Trang web
Tọa độ 100.506.105, 1.057.753.826

 


Địa chỉ Quán Cà Phê Trang ở đâu?

128, Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Ninh Kiều, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cà Phê Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cà Phê Trang là:

Quán Cà Phê Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cà Phê Trang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Hoa Lan Viên - Phường 09