Quán Cháo Lươn Thanh Thành – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 225 Trường Thi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0849 696 313
Trang web
Tọa độ 198.130.657, 10.577.930.149.999.900

 


Địa chỉ Quán Cháo Lươn Thanh Thành ở đâu?

225 Trường Thi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cháo Lươn Thanh Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cháo Lươn Thanh Thành là:

Quán Cháo Lươn Thanh Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cháo Lươn Thanh Thành là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Gió Biển - Công Hải