Quán Chay Huy Khang – Ninh Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 84M8+FPH, Ninh Thọ, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 218 38 77
Trang web
Tọa độ 11.333.698.799.999.900, 1.061.168.654

 


Địa chỉ Quán Chay Huy Khang ở đâu?

84M8+FPH, Ninh Thọ, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Chay Huy Khang như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Chay Huy Khang là: Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00]

Quán Chay Huy Khang có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Chay Huy Khang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò tơ Tây Ninh Tài Sanh - Quang Trung