Quán chè Thái Bà Triệu – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15 Đường Bà Triệu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 02633, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3821 824
Trang web https://quan-che-thai-ba-trieu.business.site/
Tọa độ 11.937.842, 1.084.339.878

 


Địa chỉ Quán chè Thái Bà Triệu ở đâu?

15 Đường Bà Triệu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 02633, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán chè Thái Bà Triệu như thế nào?

Giờ làm việc của Quán chè Thái Bà Triệu là: Thứ Bảy:[10:00-21:30], Chủ Nhật:[10:00-21:30], Thứ Hai:[10:00-21:30], Thứ Ba:[10:00-21:30], Thứ Tư:[10:00-21:30], Thứ Năm:[10:00-21:30], Thứ Sáu:[10:00-21:30]

Quán chè Thái Bà Triệu có website không?

Địa chỉ trang web của Quán chè Thái Bà Triệu là: https://quan-che-thai-ba-trieu.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chè Mâm Cô Ú Bình Dương - Phú Cường