Quán Cơm 07 – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7 Hai Bà Trưng, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3852 145
Trang web
Tọa độ 16.821.636.599.999.900, 1.070.980.172

 


Địa chỉ Quán Cơm 07 ở đâu?

7 Hai Bà Trưng, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm 07 như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm 07 là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Quán Cơm 07 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm 07 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ốc Phượt Cao Lãnh - Phường 6