Quán Cơm 142 – Phwờng Quyết Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 142 Đoàn Thị Điểm, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 096 888 44 44
Trang web
Tọa độ 143.517.049, 10.800.179.469.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm 142 ở đâu?

142 Đoàn Thị Điểm, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm 142 như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm 142 là: Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Quán Cơm 142 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm 142 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán cơm Nha Trang - Phường 4