Quán Cơm Chay Bồ Đề Tâm – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 172, Đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6250 004
Trang web
Tọa độ 11.302.133.399.999.900, 1.061.009.205

 


Địa chỉ Quán Cơm Chay Bồ Đề Tâm ở đâu?

172, Đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Chay Bồ Đề Tâm như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Chay Bồ Đề Tâm là:

Quán Cơm Chay Bồ Đề Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Chay Bồ Đề Tâm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Thịt Thỏ Nướng - Phường 1