Quán cơm Công Quỳnh – TT. Chợ Rầm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ FP5Q+2M6, QL279, TT. Chợ Rầm, Ba Bể, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 094 216 23 95
Trang web
Tọa độ 224.575.469, 10.573.914.219.999.900

 


Địa chỉ Quán cơm Công Quỳnh ở đâu?

FP5Q+2M6, QL279, TT. Chợ Rầm, Ba Bể, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm Công Quỳnh như thế nào?

Giờ làm việc của Quán cơm Công Quỳnh là: Chủ Nhật:[00:00-23:59], Thứ Hai:[00:00-23:59], Thứ Ba:[00:00-23:59], Thứ Tư:[00:00-23:59], Thứ Năm:[00:00-23:59], Thứ Sáu:[00:00-23:59], Thứ Bảy:[00:00-23:59]

Quán cơm Công Quỳnh có website không?

Địa chỉ trang web của Quán cơm Công Quỳnh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Khế Vàng - Hương lộ