Quán Cơm Hà Nội – Vĩnh Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 118 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3591 119
Trang web
Tọa độ 122.108.642, 1.092.131.897

 


Địa chỉ Quán Cơm Hà Nội ở đâu?

118 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Hà Nội là:

Quán Cơm Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Hà Nội là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ HÀNG Ý - Phú Hội