Quán Cơm Kha Nam – Vạn Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 105 Thống Nhất, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0703 030 121
Trang web
Tọa độ 122.519.049, 10.918.940.339.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Kha Nam ở đâu?

105 Thống Nhất, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Kha Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Kha Nam là:

Quán Cơm Kha Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Kha Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Vặt Doraemon - Khu 2