Quán Cơm Ngọc Hà – P. Minh Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 171 Đường Trần Hưng Đạo, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3821 106
Trang web
Tọa độ 218.231.525, 10.521.863.719.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Ngọc Hà ở đâu?

171 Đường Trần Hưng Đạo, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Ngọc Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Ngọc Hà là:

Quán Cơm Ngọc Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Ngọc Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỳ Quảng Thanh Hà - Phường Trường Xuân