Quán Cơm Ngọc Hồi – TT. Plêi Cần

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 Nguyễn Văn Trỗi, TT. Plêi Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3832 271
Trang web
Tọa độ 147.068.639, 1.076.861.449

 


Địa chỉ Quán Cơm Ngọc Hồi ở đâu?

38 Nguyễn Văn Trỗi, TT. Plêi Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Ngọc Hồi như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Ngọc Hồi là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Quán Cơm Ngọc Hồi có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Ngọc Hồi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tư Đồ Quán - Quảng Hồng