Quán Cơm Niêu Minh Nhựt – Tân Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RP96+PMG, QL1A, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 090 380 31 53
Trang web
Tọa độ 108.193.064, 10.771.169.359.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Niêu Minh Nhựt ở đâu?

RP96+PMG, QL1A, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Niêu Minh Nhựt như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Niêu Minh Nhựt là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Quán Cơm Niêu Minh Nhựt có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Niêu Minh Nhựt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh xèo Ánh Lợi - Phường 2