Quán Cơm Phở Tuấn Long – Phường Mường Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 148 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3831 255
Trang web
Tọa độ 21.386.719.799.999.900, 10.301.439.459.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Phở Tuấn Long ở đâu?

148 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Phở Tuấn Long như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Phở Tuấn Long là: Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Quán Cơm Phở Tuấn Long có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Phở Tuấn Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Phố Cổ - Hàng Buồm