Quán Cơm Rang Kim Cúc – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 098 663 84 01
Trang web
Tọa độ 218.515.722, 10.676.028.559.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Rang Kim Cúc ở đâu?

2 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Rang Kim Cúc như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Rang Kim Cúc là: Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00]

Quán Cơm Rang Kim Cúc có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Rang Kim Cúc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Cường Loan - Phường 6