Quán cơm rang Tẩu xí Han Đơ Mi – TT. Tam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 QL4C, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0342 339 848
Trang web
Tọa độ 23.065.137.999.999.900, 104.990.608

 


Địa chỉ Quán cơm rang Tẩu xí Han Đơ Mi ở đâu?

36 QL4C, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm rang Tẩu xí Han Đơ Mi như thế nào?

Giờ làm việc của Quán cơm rang Tẩu xí Han Đơ Mi là:

Quán cơm rang Tẩu xí Han Đơ Mi có website không?

Địa chỉ trang web của Quán cơm rang Tẩu xí Han Đơ Mi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Grand Mong Cai Hotel - P. Trần Phú