Quán Cơm Thanh Hương – Đồng Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 330 Đường Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 097 751 32 68
Trang web
Tọa độ 215.859.439, 10.582.495.349.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Thanh Hương ở đâu?

330 Đường Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Thanh Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Thanh Hương là:

Quán Cơm Thanh Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Thanh Hương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bia lạnh 96 - Chánh Nghĩa