Quán cơm Vị Hương – Út – Khóm 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 56 Phan Đình Phùng, Khóm 1, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 092 679 72 72
Trang web
Tọa độ 99.275.834, 1.063.391.681

 


Địa chỉ Quán cơm Vị Hương - Út ở đâu?

Số 56 Phan Đình Phùng, Khóm 1, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm Vị Hương - Út như thế nào?

Giờ làm việc của Quán cơm Vị Hương – Út là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Quán cơm Vị Hương - Út có website không?

Địa chỉ trang web của Quán cơm Vị Hương – Út là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm 3-2 - Hưng Lợi