Quán Cơm Việt Hoàng – Tân Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 209 Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 776 64 01
Trang web
Tọa độ 20.835.042.899.999.900, 1.053.412.692

 


Địa chỉ Quán Cơm Việt Hoàng ở đâu?

209 Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Việt Hoàng như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Việt Hoàng là:

Quán Cơm Việt Hoàng có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Việt Hoàng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Đệ nhất dê - Xuân Khánh