Quán Dì Năm – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 634/16, Trần Phú, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3561 007
Trang web
Tọa độ 10.372.601.099.999.900, 10.707.155.039.999.900

 


Địa chỉ Quán Dì Năm ở đâu?

634/16, Trần Phú, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Dì Năm như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Dì Năm là:

Quán Dì Năm có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Dì Năm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Phi Yến 2 - Nông Trang