Quán Gà Rán FiveStar Tp. Thanh Hóa – Đông Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 434 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 098 599 64 90
Trang web http://www.facebook.com/FiveStar-Thanh-Ho%C3%A1-434-L%C3%AA-Lai-TPTH-402669230224771/?ref=br_rs
Tọa độ 197.927.462, 105.796.618

 


Địa chỉ Quán Gà Rán FiveStar Tp. Thanh Hóa ở đâu?

434 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Gà Rán FiveStar Tp. Thanh Hóa như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Gà Rán FiveStar Tp. Thanh Hóa là: Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:00-21:30], Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  VuLinh Family-Homestay - Ngòi Tu village