Quán Giải Khát – Hoàn Diệu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ F952+C4V, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Hoàn Diệu, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 468 15 00
Trang web
Tọa độ 20.458.600.399.999.900, 10.635.028.849.999.900

 


Địa chỉ Quán Giải Khát ở đâu?

F952+C4V, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Hoàn Diệu, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Giải Khát như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Giải Khát là:

Quán Giải Khát có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Giải Khát là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bún Chả Hòa Thanh 2 - P. Đề Thám