Quán Làng Tôi – Mỹ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32 Trần Nhật Duật, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3888 888
Trang web https://www.facebook.com/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-L%C3%A0ng-T%C3%B4i-h%E1%BA%A3i-s%E1%BA%A3n-t%C6%B0%C6%A1i-s%E1%BB%91ng-140879749812315/
Tọa độ 103.777.071, 1.054.407.968

 


Địa chỉ Quán Làng Tôi ở đâu?

32 Trần Nhật Duật, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Làng Tôi như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Làng Tôi là: Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  KS Trung Vinh - Thu Thuỷ