Quán Lẩu & Nướng Kimchi Kimchi Mini House – Chánh Lộ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 145 Lê Lợi, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 6292 888
Trang web
Tọa độ 15.113.423.699.999.900, 1.088.033.954

 


Địa chỉ Quán Lẩu & Nướng Kimchi Kimchi Mini House ở đâu?

145 Lê Lợi, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Lẩu & Nướng Kimchi Kimchi Mini House như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Lẩu & Nướng Kimchi Kimchi Mini House là: Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00]

Quán Lẩu & Nướng Kimchi Kimchi Mini House có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Lẩu & Nướng Kimchi Kimchi Mini House là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nấu Cỗ Thăng Hồng Yên Bái - P.Yên Thịnh