Quán Long Sơn – Đông Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RQ5W+HWH, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 097 448 56 86
Trang web
Tọa độ 198.089.297, 1.057.973.451

 


Địa chỉ Quán Long Sơn ở đâu?

RQ5W+HWH, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Long Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Long Sơn là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Quán Long Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Long Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Đệ Nhất - Bắc Hà