Quán Năm Nghị – Phước Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Đường Lạc Long Quân, Diên Khánh, Khánh Hòa, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3760 920
Trang web
Tọa độ 122.439.778, 1.091.857.682

 


Địa chỉ Quán Năm Nghị ở đâu?

23 Đường Lạc Long Quân, Diên Khánh, Khánh Hòa, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Năm Nghị như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Năm Nghị là:

Quán Năm Nghị có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Năm Nghị là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán cơm Vân Mập - Mỹ Đức Đông