Quán Nhậu Bình Dân Tiểu Hổ Thái Bình – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 366/4B, Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 098 822 92 86
Trang web
Tọa độ 100.614.735, 1.057.651.727

 


Địa chỉ Quán Nhậu Bình Dân Tiểu Hổ Thái Bình ở đâu?

366/4B, Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nhậu Bình Dân Tiểu Hổ Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Nhậu Bình Dân Tiểu Hổ Thái Bình là:

Quán Nhậu Bình Dân Tiểu Hổ Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Nhậu Bình Dân Tiểu Hổ Thái Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún Bò Huế Thiên Du (Beef Rice Noodles) - TT. Khánh Hải