Quán Nướng King – Phường Mường Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 325 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 098 234 56 23
Trang web
Tọa độ 2.138.273, 1.030.149

 


Địa chỉ Quán Nướng King ở đâu?

325 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nướng King như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Nướng King là:

Quán Nướng King có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Nướng King là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Anh Long - Tích Sơn