Quán Phở Uyên – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 094 424 87 21
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/pho-uyen
Tọa độ 119.690.534, 1.084.277.532

 


Địa chỉ Quán Phở Uyên ở đâu?

10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở Uyên như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Phở Uyên là: Thứ Bảy:[06:45-16:30], Chủ Nhật:[06:45-16:30], Thứ Hai:[06:45-16:30], Thứ Ba:[06:45-16:30], Thứ Tư:[06:45-16:30], Thứ Năm:[06:45-16:30], Thứ Sáu:[06:45-16:30]

Quán Phở Uyên có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Phở Uyên là: https://www.foody.vn/lam-dong/pho-uyen

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Ba Miền - P. Trần Phú