Quán Thốt Nốt Sữa – Công Muôn Sắc – Lương Phi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ĐT955B Xã, Lương Phi, Tri Tôn, An Giang 880000, Việt Nam
Số điện thoại 0373 182 073
Trang web
Tọa độ 10.450.408.699.999.900, 1.049.317.124

 


Địa chỉ Quán Thốt Nốt Sữa - Công Muôn Sắc ở đâu?

ĐT955B Xã, Lương Phi, Tri Tôn, An Giang 880000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Thốt Nốt Sữa - Công Muôn Sắc như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Thốt Nốt Sữa – Công Muôn Sắc là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Quán Thốt Nốt Sữa - Công Muôn Sắc có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Thốt Nốt Sữa – Công Muôn Sắc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê Giải Khát Nguyễn Thị Thuý - P.Vệ An