Quang Kien Hotel – Phú Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 772 41 41
Trang web
Tọa độ 107.043.603, 1.067.411.719

 


Địa chỉ Quang Kien Hotel ở đâu?

Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quang Kien Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Quang Kien Hotel là:

Quang Kien Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Quang Kien Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nai's House - TT. Khánh Hải