Quầy Thuốc Mỹ Anh – Thái Học

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V5CV+GWW, Ngã Tư Chợ Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 230 61 19
Trang web https://www.facebook.com/myanh.thuoc.14
Tọa độ 208.713.735, 1.061.948.335

 


Địa chỉ Quầy Thuốc Mỹ Anh ở đâu?

V5CV+GWW, Ngã Tư Chợ Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Thuốc Mỹ Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Quầy Thuốc Mỹ Anh là: Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30]

Quầy Thuốc Mỹ Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Quầy Thuốc Mỹ Anh là: https://www.facebook.com/myanh.thuoc.14

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - Thành phố Vũng Tầu