Queen BBQ Lẩu Nướng Lẩu Hơi Hàn Quốc – Tân Hồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4X98+83X, Phủ Từ, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 6515 694
Trang web
Tọa độ 21.118.366.899.999.900, 10.596.522.329.999.900

 


Địa chỉ Queen BBQ Lẩu Nướng Lẩu Hơi Hàn Quốc ở đâu?

4X98+83X, Phủ Từ, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Queen BBQ Lẩu Nướng Lẩu Hơi Hàn Quốc như thế nào?

Giờ làm việc của Queen BBQ Lẩu Nướng Lẩu Hơi Hàn Quốc là: Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

Queen BBQ Lẩu Nướng Lẩu Hơi Hàn Quốc có website không?

Địa chỉ trang web của Queen BBQ Lẩu Nướng Lẩu Hơi Hàn Quốc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Đại Lải Restaurant - Ngọc Thanh