Quỳnh Linh bakery – Tổ 8B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4RWP+6JM, Nguyễn Văn Tố, Tổ 8B, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 091 277 26 16
Trang web
Tọa độ 22.145.594.799.999.900, 1.058.365.583

 


Địa chỉ Quỳnh Linh bakery ở đâu?

4RWP+6JM, Nguyễn Văn Tố, Tổ 8B, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Quỳnh Linh bakery như thế nào?

Giờ làm việc của Quỳnh Linh bakery là: Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00]

Quỳnh Linh bakery có website không?

Địa chỉ trang web của Quỳnh Linh bakery là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng An Thái - Hưng Bình