RedDoorz @ Phan Huy Ich Street – Phường 15

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 66 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7306 0600
Trang web https://www.reddoorz.com/en-vn/hotel/vietnam/ho-chi-minh/tan-binh/ward-15/reddoorz-phan-huy-ich-street?utm_campaign=webclick&utm_medium=mybusiness&utm_source=google
Tọa độ 108.267.653, 1.066.319.905

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Motel 178 - Phường 5