RIO HOTEL & APARTMENT – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Đ. Phan Huy Ích, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3838 369
Trang web https://hotelvungtau.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 103.375.421, 1.070.823.849

 


Địa chỉ RIO HOTEL & APARTMENT ở đâu?

39 Đ. Phan Huy Ích, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của RIO HOTEL & APARTMENT như thế nào?

Giờ làm việc của RIO HOTEL & APARTMENT là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HOTLE LÊ HOUSE - Tân Lợi