Royal Hotel – Thôn Đồng Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VH67+MRG, Thôn Đồng Xuân, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 575 87 08
Trang web
Tọa độ 208.616.967, 1.065.645.864

 


Địa chỉ Royal Hotel ở đâu?

VH67+MRG, Thôn Đồng Xuân, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Royal Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Royal Hotel là:

Royal Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Royal Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Thanh Bình - P. Yên Đỗ