Royal Huy Hotel Tam Dao – Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 6575 555
Trang web http://hotelroyalhuy.com/
Tọa độ 214.574.584, 1.056.453.161

 


Địa chỉ Royal Huy Hotel Tam Dao ở đâu?

Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Royal Huy Hotel Tam Dao như thế nào?

Giờ làm việc của Royal Huy Hotel Tam Dao là:

Royal Huy Hotel Tam Dao có website không?

Địa chỉ trang web của Royal Huy Hotel Tam Dao là: http://hotelroyalhuy.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Heaven Land Homestay - TT. Dương Đông