Royal Lotus Hạ Long Resort & Villas – 2, Đường Hùng Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Bán Đảo, 2, Đường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3593 999
Trang web http://royallotushalongresort.com/
Tọa độ 209.547.082, 107.004.031

 


Địa chỉ Royal Lotus Hạ Long Resort & Villas ở đâu?

Bán Đảo, 2, Đường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của Royal Lotus Hạ Long Resort & Villas như thế nào?

Giờ làm việc của Royal Lotus Hạ Long Resort & Villas là:

Royal Lotus Hạ Long Resort & Villas có website không?

Địa chỉ trang web của Royal Lotus Hạ Long Resort & Villas là: http://royallotushalongresort.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trang viên Đồng Gội Pandora Eco Retreat - Hòa Sơn