Royal Lotus Hotel Danang – Bắc Mỹ Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 120A Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6261 999
Trang web
Tọa độ 160.552.043, 10.824.369.039.999.900

 


Địa chỉ Royal Lotus Hotel Danang ở đâu?

120A Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Royal Lotus Hotel Danang như thế nào?

Giờ làm việc của Royal Lotus Hotel Danang là:

Royal Lotus Hotel Danang có website không?

Địa chỉ trang web của Royal Lotus Hotel Danang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mekong Hotel & Restaurant - Avenue