Ruby Bistro Hotel – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Nguyen Thai Hoc, Việt Nam
Số điện thoại 090 783 01 11
Trang web
Tọa độ 164.684.506, 1.075.968.668

 


Địa chỉ Ruby Bistro Hotel ở đâu?

17 Nguyen Thai Hoc, Việt Nam

Giờ làm việc của Ruby Bistro Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Ruby Bistro Hotel là:

Ruby Bistro Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Ruby Bistro Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Imperial Nha Trang - Vĩnh Hoà