Ruby Hotel – Đồng Tâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 150 Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 6503 666
Trang web http://facebook.com/rubyhotelvinhyen
Tọa độ 212.968.801, 10.558.053.369.999.900

 


Địa chỉ Ruby Hotel ở đâu?

150 Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Ruby Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Ruby Hotel là:

Ruby Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Ruby Hotel là: http://facebook.com/rubyhotelvinhyen

Hình ảnh

Xem thêm:  Galaxy Hotel - Trần Phú